Dals Långed
Långed Park
Långed Park Sketch
Långed Park är ett unik parkprojekt som genomfördes i Dals Långed sommaren 2018, i slänten där gästhamnen och ställplatsen idag finns. Projektet drivs av Dals Långeds Utvecklingsråd som tillsammans med Luka Jelušic bjöd in den amerikanska landskapsarkitekten Daniel Winterbottom för att möjliggöra parkbygget.
Sommaren 2018 kom professor Winterbottom, från University of Washington i Seattle hit med 15-20 amerikanska landskapsarkitektsstudenter, för att tillsammans med frivilliga från Dals Långed och Stenebyskolan designa och bygga ett parkområde med växter, bänkar, utekök och en bastu.
Projektet stöttas och medfinansieras av Bengtsfors kommun som äger marken. Dessutom stöds projektet av Västra Götalandsregionen, Framtidsbygder, Stenebyskolan och HDK vid Göteborgs universitet.
Information / mötestillfälle
Prova nya bastun vid Ställplatsen!
Dals-Långeds Utvecklingsråd bjuder in till gratis bastu.
Lördag 15/12
Kl.15-17 Damer
Kl.17-19 Herrar
Kl.19-21 Mixat
Lördag 29/12
Kl.15-17 Damer
Kl.17-19 Mixat
Från och med Januari är bastun tänd varje lördag och öppen för bastande i utbyte mot en symbolisk slant, övriga tider kan bastun bokas för hyra.
Info: 0722 12 63 09 Dals Långeds Utvecklingsråd
Kom och Basta
Följ oss
Produktion Andys Service