Dals Långed
Sevärdheter i Dals Långed med omnejd
Bågenhuset, ett 1600-tals museum mitt i samhället
I Bågenhuset har familjen Enbågen samlat historiska nyttoföremål och inventarier från 1600, 1700 och 1800-talen.
Bågengården

Hällristningarna i Högsbyn
Högsbyn är ett av Sveriges största hällristningsområde. Här finns närmare 3000 ristade figurer och tecken. De flesta av ristningarna i Högsbyn gjordes under yngre bronsåldern för 2500 till 3000 år sedan, men i Högsbyns skogsmarker finns även ristningar från den äldre järnåldern.
Hällristningar Högsbyn

Skärbo naturreservat
Torpet Skärbo finns belagt redan på 1500-talet. Dagens mangårdsbyggnad anses vara från slutet av 1700-talet. Vid gården har brytning av lerskiffer för takbeläggning skett från slutet av 1700-talet till 1900-talets början. Centralt i områden kring gården Skärbo finns ett lövängsliknande landskap med rik flora.
Skärbo naturreservat

Jättegrytorna i Steneby
En del av jättegrytorna är perfekt rundsvarvade och den största är sju meter djup. Jättegrytorna har bildats av den mäktiga isälv som forsade fram här för omkring
10 000 år sedan.
Jättegrytorna Steneby

Dals Långeds kyrka
Dals Långeds kyrka invigdes 1972 och är alltså den yngsta i Bengtsfors kommun. Gudstjänster hölls från 1916 till 1969 i en kyrksal i ett gammalt missionshus, som ägdes av Mustadfors Bruk. Dåvarande Steneby kommun skänkte Långeds gamla skola från slutet av 1800-talet till församlingen. Skolan tillbyggdes med en vinkelbyggnad för kyrkorummet.
Dals Långeds kyrka
Församlingen fick därmed sin efterlängtade småkyrka. I den gamla lokalen är det samlingsrum, konfirmandrum och servering. Klockstapeln byggdes 1975 för insamlade medel. Från den gamla kyrkan medfördes nattvardssilvret, en kopia av Torvaldsens Kristusgestalt och ett gammalt norskt skåp som en gång ägdes av bruket. Dopfunten är formgiven av förre rektorn på Stenebyskolan, Erik Rudman, och tillverkad av skolans elever. Altartextilen är gjord av Christina Westman från Göteborg. Lindegrens Orgelbyggeri i Göteborg har byggt orgeln.

Tisselskogs kyrka
Tisselskogs kyrka byggdes 1724. Föregångaren var en gammal timrad kyrka från 1600-talet. Ett torn byggdes 1727 och är nu det enda som återstår av den gamla kyrkan från 1724. Långskeppet revs 1877 och det nya långskeppet byggdes 1878. Kyrkan renoverades 1977, varvid taket och anslutningen till tornet valmades och omkläddes med skiffer.
Tisselskogs kyrka
I vapenhuset är den ursprungliga väggen frilagd, men taket är en efterkonstruktion av de målade bräder, som hämtades från tidigare innertak.
Där förvaras även de smidda järnkors, som är de äldsta bevarade i Tisselskog. Den medeltida dopfunten är tillverkad i täljsten. Altaruppsatsen i barockstil tillverkades 1735 av Lars Hasselbom, Lidköping och renoverades 1977.
Orgeln byggdes 1978 av Magnussons Orgelbyggeri i Göteborg.

Steneby kyrka
Steneby kyrka byggdes på 1200-talet och blev tillbyggd 1733. Tornet tillkom 1751. Många kyrkobyggnader har upplevt svåra tider, då man inte hade råd att renovera. Steneby kyrka hade inte ens tak under slutet av 1500-talet. Under 1700-talet blev det bättre tider och kyrkorna kunde restaureras. Steneby kyrka fick sitt nuvarande utseende under 1700-talet och många av inventarierna är från den tiden.
Steneby kyrka
Bakom orgelfasaden från slutet av 1700-talet står orgeln från 1959. Altaruppsatsen i bondbarock är gjord på 1700-talet av träsnidaren Nils Falk. Kyrkklockorna är från 1756 och 1932. En medeltida klocka finns bakom altaret. Den medeltida dopfunten i täljsten har enbart foten kvar och förvaras nu under trappan till predikstolen. Predikstolen byggdes 1779 av Erik Grund.
Epitafier från släkterna Uggla, Svinhufvud och Ahlefeldt finns i kyrkan.
Följ oss
Produktion Andys Service